"

תקנון האתר

 1. כללי:
 • האתר הינו חנות וירטואלית שמופעלת על ידי חברת Fit & Shape
 • השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון.
 • אתר Fit & Shape עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי למידע המופיע בהם ולשימוש בו.
 • כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר Fit & Shape מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.
 • כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר - בעצם ביצועה - כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
 • הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשים ,אם יגרם להם, עקב שימוש באתר. למען הסר ספק, השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.
 • לבירורים ניתן לפנות לחברת Fit & Shape בטלפון: 054-9965500 או בדוא"ל: yossil@wavepower.co.il

 

 1. תהליך הרכישה באתר:
 • רשאים להשתתף במכירה תושבי מדינת ישראל אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
 • פעולת רכישה של מוצרים באתר, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל
 • ניתן לתאם טלפונית רכישה במזומן, בשיק או בהעברה בנקאית. במקרה זה ביצוע העסקה בפועל יתקיים לאחר פירעון התשלום בחשבון הבנק של החברה.
 • תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי Fit & Shape הוא קבלת אישור של חברת האשראי - אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה - לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 • לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, כגון: פרטי בעל כרטיס האשראי, כתובת למשלוח וטלפון לתיאום המשלוח. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה.
 • Fit & Shape לא תהיה אחראית לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
 • חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 • במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.
 • בלי לגרוע מהאמור לעיל, Fit & Shape רשאית למנוע מהלקוח מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:
  • אם נמסרו במתכוון פרטים שגויים
  • אם בוצעו ע"י הרוכש מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב- Fit & Shape או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר.
  • אם בוצע ע"י הרוכש שימוש בשרותיי Fit & Shape לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • אם הרוכש נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שנרכשו באתר Fit & Shape.
  • אם כרטיס האשראי שברשות הרוכש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • חברת Fit & Shape מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחירים ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ל- Fit & Shape שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 • תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל Fit & Shape לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד Fit & Shape בעניין זה.
 • כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות:
  • מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
  • מחיר ההובלה או המשלוח. Fit & Shape תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום מחיר הובלה שונה ו/או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.
  • אופן ומועד אספקת המוצר - מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
  • מפרט כללי של המוצר + תמונות להמחשה
 • פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לצרכים הפנימיים של חברת Fit & Shape בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת המידע של החברה, ללא פרטי האשראי של הלקוח.

 

 1. אפשרויות משלוח:
 • איסוף עצמי - בהתאם לשעות הפתיחה של החנות ובתיאום מראש.
 • משלוח חינם - בדואר רשום, כולל מספר מעקב. המשלוח יגיע אל סניף הדואר הסמוך למקום המגורים של המזמין בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. הלקוח יקבל מסרון מהדואר (לטלפון הנייד שהוקלד בהזמנה) לבוא לאסוף את החבילה מהסניף. קבלת החבילה בדואר באמצעות תעודת זהות של המזמין בלבד.
 • משלוח בתשלום - באמצעות שליח של "דואר שליחים - רשות הדואר", או שליח אחר מטעם חברת Fit & Shape , בתוך 72 שעות ממועד אישור ההזמנה ובתיאום טלפוני עם הלקוח.

 

 

 1. אחריות:
 • המוצרים הנמכרים בחנות Fit & Shape הינם חדשים, סוג א', באריזתם המקורית ונשלחים אל הלקוח לאחר בקרת איכות ותקינות ויזואלית.
 • תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.
 • במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצרבמחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה חנות Fit & Shape רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
 • האחריות לאופן השימוש ולפעולתם התקינה של המוצרים לאחר שליחתם אל הלקוח חלה על הרוכש בלבד.
 • עם זאת, במידה והרוכש קיבל מוצר פגום ו/או אינו שמיש ו/או אינו בהתאם להזמנתו, יש לפנות לשירות לקוחות בטלפון 054-9965500 או במייל yossil@wavepower.co.il  לתאם את החלפת / החזרת המוצר.
 • לא יתקבלו פניות בהתאם לסעיף 3.5 לעיל, לאחר 14 יום ומעלה ממועד קבלת המוצר.

 

 1. החזרות:.
 • החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם החברה.
 • תאפשר החזרת מוצרים חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה.
 • כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.
 • דמי הובלת המוצר חזרה למחסני החברה הם באחריות הרוכש. הרוכש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן למשתמש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה, הרכבה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב המשתמש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמש בעלויות אלה.
 • במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחויב המשתמש בעלויות אל.
 • במידה ויוחזרו מוצרים שהמשלוח עליהם התקבל בחינם, עלות שילוח המוצר אל הלקוח תנוכה מההחזר הכספי עבור המוצר.
 • חברת Fit & Shape רשאית לנכות מההחזר הכספי עד 5% מסכום הקניה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם), עפ"י חוק.

 

 1. תנאים נוספים:
 • שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לשירות לקוחות. בטל: 054-9965500 או במייל: yossil@wavepower.co.il
 • Fit & Shape שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
 • בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בגוש דן סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 • כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 • כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר - בעצם ביצועה - כי כתובת המייל שמסר היא נכונה, והחברה ראשית לשלוח לו מבצעים ועדכונים מידי פעם
1